Finansiering

FinnGen forskning finansieras av Business Finland och de läkemedelsföretag som deltar i projektet. Finansieringen för den första treårsperioden (FinnGen1: 2017-2020) är cirka 40 miljoner euro. Den totala finansieringen av projektet är mer än 80 miljoner euro.

Diagrammet nedan beskriver FinnGens utgifter under den första treårsperioden. Informationen är baserad på realisering och prognos i mars 2020. Hälften av budgeten för den första treårsperioden har använts för kostnaderna för insamling och bearbetning av biobanksprover. De näst största utgiftsposterna är relaterade till bearbetning och analys av forskningsdata (20 % av budgeten, främst personalkostnader) och framställning av genomdata med ThermoFishers genotypningsrulle (14 % av budgeten). Betydande summor har också investerats i IT-system och informationssäkerhet (6 % av budgeten).

diagram

Den totala budgeten för projektet är mer än 85 miljoner euro. Cirka 20 miljoner euro av det kommer från Business Finland och resten från elva internationella läkemedelsföretag: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Scibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GSK, Janssen, Maze Therapeutics , MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi.