GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen
GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen. FinnGen är ett omfattande gemensamt forskningsprojekt för offentlig och privat sektor med syfte att producera genetisk information om en halv miljon finländare som lämnat biobanksprov. Att kombinera genom- och hälsodata ger möjligheter att göra de vetenskapliga genombrott som undersökningen siktar på, öka förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomar och utveckla nya behandlingsmetoder.
Suomimaisema
Ett nytt, unikt forskningsprojekt som kan hjälpa oss förstå sjukdomsorsaker och möjliga behandlingsformer ska påbörjas i Finland. I FinnGen-forskningen utnyttjas prov som samlas in av alla finska biobanker, och målet är att inkludera 500 000 finländare i forskningen. Forskningsprojektet beräknas ta sex år och har en budget på närmare 60 miljoner euro.