Information om oss

FinnGen-forskningsprojekt, som baseras på exceptionellt brett och öppet samarbete, täcker hela Finland. Studien främjar utvecklingen av individualiserade behandlingar och strävar efter genombrott inom förebyggandet och diagnostik av sjukdomar.
FinnGen baseras på exceptionellt brett och öppet samarbete
FinnGen baseras på exceptionellt brett och öppet samarbete

FinnGen-forskningsprojekt startades hösten 2017. Huvudsyftet är att öka vår förståelse för sjukdomars orsaker och främja deras diagnostisering, förebyggande och utveckling av behandlingar. I FinnGen-studien utnyttjas blodprover som alla finländska biobanker samlat in, och målet är att få med 500 000 finländare. Forskningsprojektets totala längd är tio år och den aktiva insamlingsfasen varar i ungefär sex år. I världen finns det endast ett fåtal forskningsprojekt av motsvarande omfattning.

Forskningsprojektet baseras på uppgifter om arvet, dvs. genomdata, som kopplas samman med uppgifter i nationella hälso- och sjukvårdsregister. I Finland finns det exceptionellt bra förutsättningar till befolkningsomfattande genforskning.

I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete, där universitet, sjukvårdsdistrikt, THL, biobanker  och läkemedelsindustri deltar. FinnGen-studie får finansiering från Business Finland och internationella läkemedelsföretag Abbvie, AstraZeneca, Biogen, Celgene/Bristol-Myers Squibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GlaxoSmithKline (GSK), Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi. Projektet leds av Helsingfors universitet (Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM). Helsingfors Biobank (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) koordinerar samlingen av prover. När alla finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer är dock med i projektet.

Ytterligare information om organisationer som deltar i projektet samt deras roller finns här.