Information om oss

FinnGen-forskningsprojekt, som baseras på exceptionellt brett och öppet samarbete, täcker hela Finland. Studien främjar utvecklingen av individualiserade behandlingar och strävar efter genombrott inom förebyggandet och diagnostik av sjukdomar.
Kvinna i blå klänning, håller jord i händerna
FinnGen baseras på exceptionellt brett och öppet samarbete

FinnGen-forskningsprojekt startades hösten 2017. Huvudsyftet är att öka vår förståelse för sjukdomars orsaker och främja deras diagnostisering, förebyggande och utveckling av behandlingar. I FinnGen-studien utnyttjas blodprover som alla finländska biobanker samlat in, och målet är att få med 500 000 finländare. Forskningsprojektets totala längd är tio år och den aktiva insamlingsfasen varar i ungefär sex år. I världen finns det endast ett fåtal forskningsprojekt av motsvarande omfattning.

Forskningsprojektet baseras på uppgifter om arvet, dvs. genomdata, som kopplas samman med uppgifter i nationella hälso- och sjukvårdsregister. I Finland finns det exceptionellt bra förutsättningar till befolkningsomfattande genforskning.

I projektet görs exceptionellt brett och öppet forskningssamarbete, där universitet, sjukvårdsdistrikt, THL, biobanker  och läkemedelsindustri deltar. FinnGen-studie får finansiering från Business Finland och internationella läkemedelsföretag Abbvie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Squibb, Genentech (del av Roche-gruppen), GlaxoSmithKline (GSK), Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer och Sanofi. Projektet leds av Helsingfors universitet (Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM). Helsingfors Biobank (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) koordinerar samlingen av prover. När alla finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer är dock med i projektet.

Ytterligare information om organisationer som deltar i projektet samt deras roller finns här.