Rahoitus

FinnGen-tutkimusta rahoittavat Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat lääkeyritykset. Ensimmäiselle kolmivuosikaudelle (FinnGen1: 2017-2020) myönnetty rahoitus on noin 40 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisrahoitus on yli 80 miljoonaa euroa.

Alla oleva kaavio kuvaa FinnGenin ensimmäisen kolmivuotiskauden rahankäyttöä. Tiedot perustuvat maaliskuun 2020 mukaiseen toteutumaan ja ennusteeseen. Puolet ensimmäisen kolmivuotiskauden budjetista on käytetty biopankkinäytteiden keräämisestä ja käsittelystä aiheutuneisiin kuluihin. Seuraavaksi suurimmat menoerät liittyvät tutkimusdatan prosessointiin ja analysoitiin (pääasiassa henkilöstökuluja) ja genomidatan tuottamiseen ThermoFisherin genotyyppaussirulla. Myös IT-järjestelmiin ja tietoturvaan on investoitu merkittäviä summia.

FinnGenin kulurakenne piirakkakaavion muodossa esitettynä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 80 M €. Siitä noin 20 M € tulee Business Finlandilta ja loput yhdeltätoista kansainväliseltä lääkeyhtiöltä: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene/Bristol-Myers Scibb, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer ja Sanofi.