FinnGen-hankkeen julkistustilaisuudessa nähtiin iloisia ilmeitä

FinnGen-hankkeen toteuttajia ja partnereita
FinnGen-hanke perustuu julkisen ja yksityisen sektorin eri tahojen yhteistyöhön Kuva: Petteri Kitti

FinnGen-hanke julkistettiin virallisesti joulukuun 19. päivä Team Finland –talossa Ruoholahdessa pidetyssä mediatilaisuudessa. Tilaisuuteen saapui yli viisikymmentä hankepartnerien ja median edustajaa.

Tilaisuuden avasi Tekesin (nykyinen Business Finland) pääjohtaja Pekka Soini. Hän korosti avauspuheessaan Suomen mahdollisuuksia genomitutkimuksen mallimaana. Lisäksi Soini totesi FinnGen-hankkeen olevan uranuurtaja, jonka ansiosta seuraavan kuuden vuoden aikana tullaan ottamaan merkittäviä edistysaskeleita.

Professori Aarno Palotie, Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) tutkimusjohtaja ja FinnGen-hankkeen tutkimusjohtaja Helsingin yliopistosta, avasi omassa esityksessään tutkimuksen käytännön toteutusta, tavoitteita ja potentiaalia.

”Sairausmekanismien parempi ymmärrys on edellytys hoitojen ja ennaltaehkäisyn kehittämiselle. Yksilöllisten ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan kuitenkin hyvin suuria tutkimusaineistoja ympäri maailmaa. FinnGen tulee olemaan yksi tällainen aarrearkku.”

Aarno Palotie korosti esityksessään myös laajan akateemisen ja yritysmaailman välisen yhteistyön tärkeyttä hankkeen toteutuksessa. Hänen esityksensä löytyy täältä.

FinnGen-hankkeen näytteet tulevat suomalaisista biopankeista 

Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen kertoi omassa esityksessään biopankkien roolista hankepartnereina sekä hankkeen merkityksestä biopankkinäytteen antajille.

"Biopankit haluavat olla FinnGen-hankkeessa mukana, koska hankkeen myötä näytekeräystä voidaan tehostaa, niiden tutkimuksellinen arvo genomitiedon myötä kasvaa ja Suomen profiloituminen biolääketieteen ja biopankkitoiminnan edelläkävijämaaksi saa uutta nostetta."   

Hankkeessa tuotettu genomitieto palautetaan 6 kk välein suomalaisiin biopankkeihin ja hyödyttää näin tutkimusta laajasti tulevaisuudessakin. Kimmo Pitkäsen esitys on avattavissa täältä.

Hankkeen rahoittajat korostivat Suomen erinomaisia edellytyksiä terveysalan tutkimukselle, innovaatioille ja kasvulle

Kehitysjohtaja Minna Hendolin Tekesistä totesi, että FinnGen toimii suomalaisen osaamisen ja kasvun alustana. Hänen mukaansa Finngen hyödyttää terveyden edistämistä ja tukee Suomen tavoitetta kehittyä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi huippututkimukselle ja globaalille liiketoiminnalle.

Yhteiskuntajohtaja Petri Lehto (MSD Finland) kertoi kaikkien tutkimuksessa mukana olevien lääkeyritysten puolesta, miten FinnGen-hankkeesta saatavan tutkimustiedon avulla lääkekehityksen toivotaan jatkossa nopeutuvan.

"FinnGen-hankkeessa useat eri lääkeyritykset tekevät yhteistyötä saman kannustimen vuoksi: kaikilla on halu oppia hyödyntämään ihmisten genomitietoa yhdistettynä terveysdataan."

Lisäksi hän totesi, ettei FinnGen ole syntynyt sattumalta, vaan hankkeen taustalta löytyy määrätietoinen Suomessa tehty kehittämistyö, mukaan lukien Terveysalan kasvustrategia.

Avaa täältä Minna Hendolinin ja Petri Lehdon esitykset.

Tavoitteena uudet, entistä paremmat ja yksilöllisemmät ratkaisut terveydenhoitoon 

Tilaisuuden viimeisenä puheenvuorona kuultiin Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtajaa Minna Anttosta. Hän kertoi potilaiden suhtautuvan lääketieteelliseen tutkimukseen hyvin positiivisesti ja luovuttavan mielellään omat näytteensä tutkimuskäyttöön.

Kaikkien läsnäolijoiden yhteisenä toiveena ja tavoitteena on luonnollisesti uusien yksilöllisten hoitojen ja terveysinnovaatioiden saaminen nopeasti suomalaisten käyttöön.