Etsimme projektipäällikköä FinnGen-tutkimusprojektin johtotiimiin

Meilahden kampus

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin FIMMiin haetaan parhaillaan FinnGen-tutkimusprojektin johtotiimiin projektipäällikköä

FinnGen on akateemis-teollinen tutkimusprojekti, joka tähtää sairausmekanismien parempaan ymmärtämiseen tutkimalla 500 000 suomalaisen genomi- ja terveystietoa. FinnGenin partnereina ovat suomalaiset biopankit, yliopistot, kaikki yliopistosairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, Business Finland ja yhdeksän kansainvälistä lääketehdasta. Projektipäällikkö toimii FinnGenin tieteellisen johtajan, professori Aarno Palotien lähimpänä työparina. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu mm. projektin tuotanto- ja tutkimustiimien toiminnan seuraaminen ja koordinointi, hallintotiimin johtaminen, budjetin seuranta, tieteellisen etenemisen seuraaminen yhdessä tieteellisen johtajan kanssa, nykyisten ja potentiaalisten uusien partnereiden kanssa neuvottelu, tutkimuksen esittäminen kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa. Tehtävä edellyttää tohtorintutkintoa, esimieskokemusta, riittävää genomiikan ja biopankkialan osaamista, yleistä ymmärrystä alan säädösympäristöstä sekä vahvaa englanninkielen kirjallista ja suullista hallintaa.

Tehtävä täytetään aluksi FinnGen tutkimuksen ensimmäisen jakson loppuun, 15.8.2020 asti ja tavoitteena jatkaa sitä FinnGen tutkimuksen toisen jakson loppuun, 15.8.2023.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Jätä hakemuksesi yliopiston rekrytointijärjestelmään 31.8 mennessä. 

Lisätietoja projektikoordinaattorin työnkuvasta ja tehtävästä yleisesti antaa FinnGen tutkimuksen tieteellinen johtaja Aarno Palotie, aarno.palotie(at)helsinki.fi sekä FinnGen tutkimuksen projektipäällikkö Anu Jalanko, anu.jalanko(at)helsinki.fi.